Pomagam liderkom i zespołom kobiecym w osiąganiu celów

Nazywam się Monika Bojanowska i wspieram świadome liderki w zarządzaniu kobiecym zespołem.

Porozmawiajmy, jeśli poszukujesz coacha dla siebie i zespołu, którym zarządzasz.

COACHING BIZNESOWY

DLA LIDEREK I ZESPOŁÓW KOBIECYCH

Co oferuję?

Diagnozę wyzwań, z jakimi boryka się zespół, których nie widać „gołym okiem”

Rozpoznanie dylematów, o których na co dzień nie mówi się głośno

Pracę nad wyzwaniami w bezpiecznej atmosferze sesji 1:1, które sprzyjają otwartości

Pracuję przy użyciu coachingu indywidualnego i grupowego, z zastosowaniem autorskiej metody MED™, formularzy diagnostycznych i kart pracy. Podstawą mojej relacji z klientką coachingu zawsze jest rozmowa i całkowite skupienie na wyzwaniach, które wnosi do procesu. Zapewniam intymną i bezpieczną atmosferę, dużo empatii, a w efekcie radość z odkrywania siebie, jako kobiety, która czyni zespół wyjątkowym poprzez bycie jego częścią.

Efektem końcowym współpracy ze mną jest zespół kobiet:

wzajemnie darzących się zaufaniem

świadomych konieczności zapobiegania wykluczeniom w zespole

stawiających motywację ponad rywalizację

umiejących zarządzać energią kobiecą w zespole

wierzących, że wspólnie poradzą sobie z każdym wyzwaniem

czujących odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale za zespół i firmę

kierujących się poczuciem siostrzeństwa

przekonanych o wartości i sile pracy zespołowej

Skontaktuj się ze mną, zadzwoń lub napisz. Przygotuję ofertę, która spełni Wasze oczekiwania.

+48 518 861 800

poczta@monikabojanowska.com

SZKOLENIA DLA TWOJEGO ZESPOŁU:

Kształcące kompetencje miękkie

Szyte na miarę

Uwzględniające potrzeby Twojego zespołu

Inspirujące i ciekawe

Wykorzystujące narzędzia coachingu grupowego

Prowadzone w siedzibie Twojej firmy

COACHING BIZNESOWY DLA PRACOWNIKÓW:

Indywidualny proces coachingowy

Szybki i trwały rozwój umiejętności

Bezpieczeństwo, komfort i całkowita poufność

Skupienie na brakujących kompetencjach

Proces, który składa się z 6 – 9 sesji coachingowych

Ceniony benefit pracowniczy

KIM JESTEM?

Nazywam się Monika Bojanowska i jestem certyfikowanym coachem, pracuję w oparciu o standardy International Coaching Federation. Jestem też certyfikowanym konsultantem kryzysowym z uprawnieniami do udzielania pierwszej pomocy w kryzysie psychologicznym. Ukończyłam Zarządzanie i marketing o specjalnościach: zarządzanie zasobami ludzkimi oraz psychologia biznesu. Posiadam osiemnastoletnie doświadczenie pracy w korporacji, z której odeszłam, podążając za marzeniem o własnej firmie i pracy z ludźmi, opartej na relacjach. Prowadzę indywidualne procesy coachingowe i rozwojowe, podczas których wspieram w zmianie, inspirując do maksymalizacji własnego potencjału życiowego i zawodowego.

Monika Bojanowska

ZAPRASZAM DO KONTAKTU